This is the One Month Hardcore Event. Please check the Event Forums for more details and prizes.
Player Account Character Class Level XP
1. pnugi x1x4x5x17x23x16 YoloPyorremyrsky Marauder 91 2147483647
2. dcsuol x1x1x3x3 dcsuolarc Witch 91 2147483647
3. Baalpredator x5x4x3 PirateOfThePancreas Templar 91 2147483647
4. Angormus x14x21x9x32x21x42 Angormus Templar 91 2147483647
5. WillywonkaHC x9x16x8x42x10x22 WillywonkaDesync Marauder 91 2147483647
6. PlayArcher x6x2x6 AnotherGroundSlammer Marauder 91 2147483647
7. crush1 x2x1x4 umadormad Witch 91 2147483647
8. Kodas88 x1x3x1 Kodas_cz Shadow 91 2147483647
9. Skrlllex x5x1x8 Skrlliex______________ Duelist 91 2147483647
10. soffeli x12x13x10x23x9x16 STEPHEN_ELOP Witch 91 2147483647
11. iMidWest x1x1x2x8x20 MidWestSammich Marauder 91 2147483647
12. Lapig x3x5x16x6x25 Pigtown Scion 91 2147483647
13. Steyox x1x1 steyoooooox Witch 91 2147483647
14. avaiit x2x1 LogoutWhenDamageTaken Witch 91 2147483647
15. sumz x1x2x2 SumZOOS Scion 91 2147483647
16. stuN_kiL_U x2x3 JODY_THREE_MOONS Witch 91 2147483647
17. Darni x33x48x35x89x29x40 DArnnarnarnarnarnnar Templar 92 2147483647
18. Wuuz x6x6x18 _WuuZ_ Templar 92 2147483647
19. johnny06071 x1x8 lock_is_blocked Witch 92 2147483647
20. Jonte2222 x2x1 no_rip_pls Marauder 92 2147483647
21. workingmypeons x2x3x3 FarmingForQuinn Witch 92 2147483647
22. jimsen x3x3x12 HankWaffle Templar 92 2147483647
23. orZub x20x30x20 Scion_hcnodie Scion 92 2147483647
24. ShakeT x1x3 reallythinwire Scion 92 2147483647
25. dota_is_better x1x15 dota_ Witch 92 2147483647

Display Options


Event Summary


13249 Survivors
60.19 Average Level
12.02 Standard Deviation

1838 (13.9%) Templars
2146 (16.2%) Marauders
3853 (29.1%) Witchs
1754 (13.2%) Shadows
737 (5.6%) Duelists
1253 (9.5%) Rangers
1668 (12.6%) Scions